Gör så här


  • Logga in för att se dina biljetter
  • Tryck på (i)-knappen på biljetten
  • Tryck på "Ändra biljett"
  • Du kan ändra epost eller lägga till personnummer och skicka kvittot till din epost igen