Direktshop

Ge gästen snabb åtkomst till era populäraste produkter så de snabbt och smidigt kan köpa eller boka direkt på plats.

Direktshoppen låter era gäster få snabb åtkomst till era populäraste produkter så de kan köpa dem när de exempelvis är på spåret eller vid backen. Gästen kommer åt denna via direktköpsskyltarna som placeras ut på er anläggning vid platser ni tycker passar. Vi rekommenderar att ha dem vid grinden – eller om ni inte har en sådan: i början på spår, leder och backar, eller vid ishallen som erbjuder tidsbokning.

Olika direktshoppar för olika syften

Ni kan skapa flera olika direktshoppar via administrationsverktyget för olika syften. Dessa kopplas automatiskt ihop med en QR-kod som genereras, och kan även kopplas till direktköpsskyltar.

Direktshop eller webbshop? Båda!

Skillnaden mellan dessa är att direktshoppen har ett begränsat utbud för att förenkla överblicken, men har såklart en länk till webbshoppen om gästen även skulle vilja nå den. Detta gör att köpet går snabbare och gästen kan komma igång direkt. Tänk på att syftet med direktshoppen är att gästen ska ha färre steg från att de öppnar den till att de genomför sin aktivitet – ha alltså inte produkter som kräver mycket information av gästen.

Vi är bara ett samtal bort

Hur kan vi underlätta för dig och din anläggning? Låt oss ta reda på det över ett telefonsamtal!